Lista de Aspirantes Admitidos al Diplomado de Actualización para Titulación para Egel Ceneval